Str. Mihail Sebastian, Nr. 130 | Sector 5
Av. Constantin Irina (+40) 768 75 1577
E-mail: office@avocatconstantin.ro
Start Chat

Avocat specializat - actiune in evacuare

      Actiunea in evacuare reprezinta actiunea cel mai des intalnita in raporturile juridice locative, prin care partea indreptatita (locatorul) poate solicita instantei judecatoresti restituirea dreptului de folosinta asupra bunului imobil dat in folosinta unei alte persoane (locatarului/chiriasului)

      Poate intenta aceasta actiune locatorul (persoana care a inchiriat sau a dat in folosinta bunul) impotriva locatarului (chiriasului), pentru a obtine evacuarea locatarului din locuinta, pentru urmatoarele motive:

  • Neplata chiriei la termen timp de trei luni consecutive
  • Locatarul pricinuieste insemnate stricaciuni lucrului inchiriat
  • Locatarul are un comportament necorespunzator
  • Locatarul si-a pierdut dreptul locativ
  • La expirarea contractului locatarul refuza sa predea locuinta
  • Imobilul necesita reparatii urgente
  • Instrainarea imobilului numai in cazul cand contractul de locatiune prevede o asemenea clauza expresa
  • Proprietarul a obtinut autorizatie de demolare a imobilului

      Dovada acestei actiuni se poate face cu orice mijloc de proba precum: martori, inscrisuri, interogatoriul paratului s.a.

      In cazul in care locatarul are membri de familie cu care a ocupat imobilul, este necesar ca acestia sa fie mentionati in hotatare, pentru ca altfel hotararea judecatoreasca nu le este opozabila si nu are eficienta.

      Alte actiuni, in afara celei de evacuare, pe care le poate intenta locatorul impotriva locatarului ar fi: actiunea in vederea repararii lucrului inchiriat; actiunea impotriva abuzurilor de folosinta, schimbarii destinatiei formei sau structurii interioare a lucrului inchiriat.

      La randul lui si chiriasul poate formula impotriva locatorului, urmatoarele tipuri de actiuni: actiunea pentru predarea lucrului inchiriat, actiunea in constatarea starii lucrului inchiriat, actiunea de reintegrare.

Diferenta - actiunea in evacuare si actiunea in revedincare

      Temeiul de drept al actiunii in evacuare nu poate fi restrans doar la raporturile locative, ci actiunea in evacuare poate avea ca temei chiar prevederile art 480 C.civ.,pentru valorificarea posesiei si folosintei, ceea ce poate conduce la o confuzie intre actiunea in evacuare si actiunea in revendicare.

      Asadar, pentru a le deosebi pe cele doua actiuni precizam ca prin actiunea in evacuare proprietarul urmareste dobandirea atributelor dreptului de proprietate respectiv dreptul de folosinta si posesie asupra bunului, iar prin actiunea in revedicare, proprietarul solicita sa i se recunoasca chiar dreptul de proprietate asupra unui bun si pe cale de consecinta sa il oblige pe parat la restituirea posesiei bunului.

Pentru programari sunati la (+40) 768 75 1577 / (+40) 314 38 1347
E-mail: office@avocatconstantin.ro

© 2013 Avocat Constantin Irina Ioana | Concept & Development Media Studio Art Design | Toate drepturile rezervate.

avocat avocatura cabinet avocat cabinet avocatura avocatura Romania avocati civil penal muncii familiei comercial divort evacuare mostenire partaj uzucapiune contestatii contracte insolventa pensie de intretinere contract individual de munca avocati avocat Constantin Irina Ioana avocatura avocati avocat asistenta consultanta reprezentare juridica consultatii juridice instanta proces tribunal avocat divort plangere contestatii retrocedari legea legi penal drept comercial drept civil revendicari mosteniri partaj uzucapiune raspundere civila reprezentare in litigii dreptul familiei divort incredintare minor pensii de intretinere dreptul muncii litigii actiuni contestatii jurist juridic daune drepturile omului Cabinet Avocat Constantin Irina Ioana din Bucuresti ofera consultanta si asistenta juridica de specialitate in drept civil dreptul familiei dreptul muncii drept comercial drept penal.