Str. Mihail Sebastian, Nr. 130 | Sector 5
Av. Constantin Irina (+40) 768 75 1577
E-mail: office@avocatconstantin.ro
Start Chat

Avocat - Contestatie la executare

I. Contestatie la executarea hotararilor penale

      Contestatia la executare este un mijloc procedural, prin care se solutioneaza cererile in faza de executare a hotararilor penale.

Contestatia poate fi indreptata:

  • Contra executarii hotararilor penale
  • Contra executarii dispozitiilor civile ale hotararilor penale
  • Contra executarii amenzilor judiciare aplicate printr-o hotarare penala definitiva

Cazuri de contestatie contra executarii hotararilor penale:

  • 1. Cand s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;
  • 2. Când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;
  • 3. Cand se iveste vreo nelamurire cu privire la hotararea care se executa sau vreo impiedicare la executare;
  • 4. Cand se invoca amnistia, prescriptia, gratierea sau orice alta cauza de stingere ori de micsorare a pedepsei, precum si orice alt incident ivit în cursul executarii.

      Contestatia se face la instanta în a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea unde cel condamnat executa pedeapsa, in afara de situatia cand se iveste vreo nelamurie cu privire la hotararea care se executa, caz in care competenta este instanta care a pronuntat hotararea ce se executa.

II. Contestatie la executarea hotararilor civile

Efectele nulitatii

      Contestatia la executare reprezinta calea de atac pe care partea interesata o poate introduce la instantele competente pentru a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare.

      Se poate face contestatie la executare propriu-zisa, prin care puteti solicita instantei anularea intregii executari sau doar a actului nelegal, sau contestatie la titlu, prin care puteti contesta insusi titlul executoriu, dar nu in ceea ce priveste validitatea sa in fond, ci numai intelesul, intinderea sau aplicarea sa.

      Pe calea contestatiei la executare se pot invoca neregularitati privind: nerespectarea formelor prevazute de lege pentru incunostiintarea debitorului, alegerea formei de executare, perimarea executarii, ordinea de urmarire a bunurilor, precum si alte motive de nulitate a executarii silite.

      Solutionare contestatii

      Contestatia la executare se poate introduce in termen de 15 zile de la data cand debitorul a primit somatia sau de la data cand acesta a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.

      Judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere. Pana la solutionarea contestatiei la executarea , instanta poate dispune suspendarea executarii ,daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta. Asupra cererii de suspendare se poate formula recurs.

      ! Este important sa depuneti contestatia la executare atat in materie civila, cat si in materie penala, in termenul prevazut de lege. Ne puteti contacta pentru formularea unei contestatii la executare, pentru a impiedica producerea efectelor unei hotarari prin care va sunt incalcate drepturile.

Pentru programari sunati la (+40) 768 75 1577 / (+40) 314 38 1347
E-mail: office@avocatconstantin.ro

© 2013 Avocat Constantin Irina Ioana | Concept & Development Media Studio Art Design | Toate drepturile rezervate.

avocat avocatura cabinet avocat cabinet avocatura avocatura Romania avocati civil penal muncii familiei comercial divort evacuare mostenire partaj uzucapiune contestatii contracte insolventa pensie de intretinere contract individual de munca avocati avocat Constantin Irina Ioana avocatura avocati avocat asistenta consultanta reprezentare juridica consultatii juridice instanta proces tribunal avocat divort plangere contestatii retrocedari legea legi penal drept comercial drept civil revendicari mosteniri partaj uzucapiune raspundere civila reprezentare in litigii dreptul familiei divort incredintare minor pensii de intretinere dreptul muncii litigii actiuni contestatii jurist juridic daune drepturile omului Cabinet Avocat Constantin Irina Ioana din Bucuresti ofera consultanta si asistenta juridica de specialitate in drept civil dreptul familiei dreptul muncii drept comercial drept penal.