Str. Mihail Sebastian, Nr. 130 | Sector 5
Av. Constantin Irina (+40) 768 75 1577
E-mail: office@avocatconstantin.ro
Start Chat

Art.1.271 N.Cod.civ.

      alin1. Partile sunt tinute sa isi execute obligatiile, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa, fie datorita cresterii costurilor exectuarii propriei obligatii, fie datorita scaderii valorii contraprestatiei.

      alin.2 Cu toate acestea, daca executarea contractului a devenit excesiv de oneroasa datorita unei schimbari exceptionale a imprejurarilor care ar face vadit injusta obligarea debitorului la executarea obligatiei, instanta poate sa dispuna

      Anularea certificatului de mostenitor se poate dispune in urmatoarele cazuri:

  •       a) adaptarea contractului, pentru a distibui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile ce rezulta din schimbarea imprejurarilor;
  •       b) incetarea contractuui, la momentul si in conditiile pe care le stabileste.

      Conform mutuus consensus, mutuus dissensus, partile pot incheia si revoca contractul prin consimtamantul lor mutual. In noua reglementare acest principu comporta o nuantare, respectiv, conf. art. 1270 alin. 2 N.Cod civ. “Contractul se modifica sau inceteaza numai prin acordul partilor ori din cauze autorizate de lege”.

      Asadar, daca in vechea reglementare, partile puteau revoca contractul, in noua reglementare acetia pot inceta sau modifica contractul, nu doar prin acord, ci pentru ca o parte doreste sa faca acest lucru.

      Acesta posibilitate a partilor , este conferita prin introducerea in noul cod civil a impreviziunii. Aceasta institutie confera debitorului obligatiei de executat, dreptul, de a pretinde instantei judecatoresti sa dispuna modificarea sau incetarea contractului in cazul in care apare o imprejurare de neprevazut in momentul incheierii contractului.

      Pentru contractele incheiate dupa 01.10.2011, judecatorul are puterea conf.art.1271. alin 2, de a adapta sau inceta contractul, in conditiile pe care le stabileste.

      O problema care poate aparea in practica consta in libertatea deplina pe care o vor avea instantele judecatoresti in a dispune modificarea sau incetarea contractelor.

      Judecatorul, in motivarea hotararii, trebuie sa faca o corelatie intre obligatia ‘’mai oneroasa’’ prevazuta in alin.1 al art.1271 si obligatia ‘’excesiv de oneroasa’’prevazuta in alin.2 al aceluiasi articol, intrucat doar in cazul obligatiei excesiv de oneroasa judecatorul poate dispune modificarea contractului. Textul insa nu prevede criterii prin care judecatorul sa poata determina caracterul excesiv de oneros al obligatiei.

      De asemenea, si imprejurarea de neprevazut care trebuie sa apara pentru aplicarea impreziunii, precum si caracterul injust al obligatiei de executat, sunt texte lasate la aprecirea judecatorului.

      Consider, ca se impune, de lege ferenda, o modificare a prevederilor art.1271 din N.Cod civ., intrucat din forma actuala pot aparea probleme in practica din neclaritatea termenilor “excesiv de oneros”, “imprejurare”, “carcater injust”, “in mod rezonabil”.

Pentru programari sunati la (+40) 768 75 1577 / (+40) 314 38 1347
E-mail: office@avocatconstantin.ro

© 2013 Avocat Constantin Irina Ioana | Concept & Development Media Studio Art Design | Toate drepturile rezervate.

avocat avocatura cabinet avocat cabinet avocatura avocatura Romania avocati civil penal muncii familiei comercial divort evacuare mostenire partaj uzucapiune contestatii contracte insolventa pensie de intretinere contract individual de munca avocati avocat Constantin Irina Ioana avocatura avocati avocat asistenta consultanta reprezentare juridica consultatii juridice instanta proces tribunal avocat divort plangere contestatii retrocedari legea legi penal drept comercial drept civil revendicari mosteniri partaj uzucapiune raspundere civila reprezentare in litigii dreptul familiei divort incredintare minor pensii de intretinere dreptul muncii litigii actiuni contestatii jurist juridic daune drepturile omului Cabinet Avocat Constantin Irina Ioana din Bucuresti ofera consultanta si asistenta juridica de specialitate in drept civil dreptul familiei dreptul muncii drept comercial drept penal.